บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ทั้งลูกค้าบุคคล (Walk-in) บริษัท โรงพยาบาล คลินิค ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003

ตรวจสุขภาพทั่วไป
ตรวจสุขภาพ ทั่วไป

ตรวจสุขภาพทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ ลูกค้าสามารถ เข้ามาใช้บริการได้ด้วยตนเอง โดยมีนักวิชาการ และนักเทคนิคการแพทย์ ที่มากความรู้และ...

ตรวจสุขภาพทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ ลูกค้าสามารถ เข้ามาใช้บริการได้ด้วยตนเอง โดยมีนักวิชาการ และนักเทคนิคการแพทย์ ที่มากความรู้และประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและบริการ

ตรวจสุขภาพ ทั่วไป

ตรวจสุขภาพทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ ลูกค้าสามารถ เข้ามาใช้...

ตรวจสุขภาพนอกพื้นที่หรือแบบกลุ่ม
ตรวจสุขภาพ นอกพื้นที่ หรือ แบบกลุ่ม

ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสุขภาพ รายบุคคล หรือ แบบกลุ่ม เช่น บริษัท, โรงงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสุขภาพ รายบุคคล หรือ แบบกลุ่ม เช่น บริษัท, โรงงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ตรวจสุขภาพ นอกพื้นที่ หรือ แบบกลุ่ม

ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสุขภาพ รายบุคคล หรือ แบบกลุ่ม เช่น ...

บริการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen)
บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

บริการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen)

เรามีบริการรับสิ่งส่งตรวจทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

บริการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen)

เรามีบริการรับสิ่งส่งตรวจทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

บริการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen)

เรามีบริการรับสิ่งส่งตรวจทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด...

แพคเกจ แนะนำ

แพคเกจเพิ่มเติม

คลิกที่นี้ เพื่อดู แพคเกจ อื่นๆ

แพคเกจ แนะนำ

แพคเกจเพิ่มเติม

คลิกที่นี้ เพื่อดู แพคเกจ อื่นๆ

แพคเกจ แนะนำ

แพคเกจเพิ่มเติม

คลิกที่นี้ เพื่อดู แพคเกจ อื่นๆ

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้เพิ่มเติม

คลิกที่นี้ เพื่อดู แพคเกจ อื่นๆ

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้เพิ่มเติม

คลิกที่นี้ เพื่อดู แพคเกจ อื่นๆ

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้เพิ่มเติม

คลิกที่นี้ เพื่อดู แพคเกจ อื่นๆ

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำก่อน และหลัง การตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิคการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

สถานที่ตั้ง

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร      :   02-4171923-7 ต่อ 0 หรือ 11

อีเมล   :   tlclab38@hotmail.com

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

You cannot copy content of this page