ศูนย์แลบธนบุรี ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

ประวัติบริษัท

ได้ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของทีมผู้บริหารและนักเทคนิคการแพทย์
ที่มีประสบการณ์ในอาชีพมากกว่า 25 ปี โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คลินิกการแพทย์ คลินิกเทคนิคการพทย์ คลินิกแพทย์แผนไทย กลุ่มคนรักสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานโรงงานหรือบริษัท ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ISO 15189 & ISO 15190 ดังสโลแกน

“มั่นใจคุณภาพและบ​ริการ”

นโยบาย คุณภาพ ของ บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านงานบริการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ให้ผลถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สอดคล้องตามความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มาตรฐานคุณภาพ​

มาตรฐานคุณภาพ

เราได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003 มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003 ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องแม่นยำและนำไปใช้ได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย รักษา ควบคุมและป้องกันโรค โดยปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำก่อน และหลัง การตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิคการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

สถานที่ตั้ง

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร      :   02-4171923-7 ต่อ 0 หรือ 11

อีเมล   :   tlclab38@hotmail.com

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

You cannot copy content of this page