บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

  ที่ทำการ :  628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  โทรศัพท์ :  0-2417-1923-7     สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการ ติดต่อหมายเลขภายใน
 •  0,11  ฝ่ายการตลาด Walk In
 • 12,21 ฝ่ายการตลาด Credit. (แจ้งคำร้องเรียน หรือ สอบถามข้อมูลทั่วไป)
 •  13,29 ฝ่ายบัญชี หรือ การเงิน
 •  15 ห้องหน้าห้องปฎิบัติการ
 • 16,17 ห้องปฎิบัติการ หรือ ผลการตรวจวิเคราะห์
 • 18 สอบถามข้อมูลวิชาการ
 • 19 ห้องปฎิบัติการแผนกชิ้นเนื้อ Pap Smear และ Phatology
 • 23 ห้องปฎิบัติการหน่วยจุุลชีววืทยา
 • 24 ฝ่ายคุณภาพ หรือ จัดซื้อ
 • 25 ฝ่ายธุรการ
 • 26 ฝ่ายบริการ หรือ ฝ่ายบุคคล
 • 27 ห้องตรวจรับสิ่งส่งตรวจ
 • 28 ฝ่ายIT หรือ สารสนเทศ
  โทรสาร :   0-2417-1929 (Auto)
  Call Center:   0-2417-1923-7 ต่อ 0,11 
  Website :  www.tlclab.net     
  E-mail : tlclab38@hotmail.com
  เวลาทำการ :  วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา     07.00 น. - 20.00 น.
    วันอาทิตย์ เวลา     08.00 น. - 16.00 น.
    วันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา     07.00 น. - 20.00 น.

สาขาขอนแก่น

  ที่ทำการ : 

936/8 (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นปากซอย 5 ) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000

  โทรศัพท์ :  043-220-518
  โทรสาร :    
  Call Center :  043-220-518
  Website :  www.tlclab.net  
  E-mail: tlc_kk2010@hotmail.com
  เวลาทำการ :  วันจันทร์ - เสาร์ เวลา     07.00 น.-20.00 น.
    วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา     07.00 น.-16.00 น.
เวลา     07.00 น.-16.00 น.

สาขาอุดรธานี

  ที่ทำการ :  1/3-4 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ :  0-4232-7353
  โทรสาร :   0-4232-7358
  Call Center :  0-4232-7353 หรือ 08-9621-7399 , 08-6465-0804
  Website :  www.tlclab.net 
  E-mail: tlc_ud01@hotmail.com
  เวลาทำการ :  วันจันทร์ - เสาร์ เวลา     07.00 น.-20.00 น.
    วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา     07.00 น.-16.00 น.
เวลา     07.00 น.-16.00 น.