บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

ประวัติของบริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด (TLC LAB)

ดำเนินการให้บริการทดสอบสิ่งส่งตรวจต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 22 ปีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเที่ยงตรงและยุติธรรม ด้วยเครื่องมือ ทันสมัยใช้วิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการทดสอบที่หลากหลาย ให้ผลทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีการควบคุมคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับงานบริการ การทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัดก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมย์ของทีมงาน ที่ประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ ในวิชาชีพมากกว่า 22 ปีโดยมุ่งหวังที่จะบริการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ให้กับผู้ใช้บริการคนไข้คลินิกโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้และรวดเร็วเพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยโรค และให้การรักษาได้ทันท่วงทีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยวิธีการตรวจ เหมาะสมรวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ดังสโลแกน “มั่นใจคุณภาพและบริการ (GOOD QUALITY AND ACCURACY RESULTS )