บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
...

Cardiac Markers

Cardiac Markers มีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่ชัดเจน
อ่านรายละเอียดทั้งหมด