บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
...

"iCheck Test" ไอเช็คเทสต์

เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวิ (HPV DNA VIRUS) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรงโดยผู้หญิงจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า แปรงอีวาลีน เก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

...

HS-CRP กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคเลือดหัวใจตีบเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอับดับต้นๆ
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

...

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้(Allegry)ในเด็ก ไม่สามารถบอกได้ซึ่งผู้ปกครองต้องสังเกตุอาการของเด็กโดยดูจากสภาพร่างกาย ผิวหนัง และลักษณะใบหน้าเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้(Allegry)มักจะมีขนาดตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

...

โรคไขมัน

ในเลือดคนเราที่สำคัญมี 4 ชนิด ได้แก่ โคเลสสเตอรอล,ไดรกลีเซอไรด์, เอช ดี แอล และ แอล ดี แอลซึ่งถ้าร่างกายมีไขมัน Cholesterol และ Triglyceride ปริมาณสูงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

...

โรคเบาหวาน

เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเกิดเนื่องจากฮอร์โมน อินซูลิน(Ingulin) หริอ อิซูลินสร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวพาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

...

โรคตับ

ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมสภาพร่างกายให้เป็นปกติในหลายๆด้าน เช่น ช่วยขจัดสารพิมและเชื้อโรคต่างๆออกจากเลือด สร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนั้นยังมีหน้าที่สร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกิบของเลิอดแข็งตัว
อ่านรายละเอียดทั้งหมด