ศูนย์แลบธนบุรี ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด

ศูนย์แลบธนบุรี (คลินิกเทคนิคการแพทย์) บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่างๆ

ศูนย์แลบธนบุรี (คลินิกเทคนิคการแพทย์) ให้บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ

 • ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด แบบ Walkin หรือ ตามใบสั่งแพทย์
 • ตรวจสุขภาพ แบบองค์กร เช่น บริษัท, โรงงาน, มหาวิทยาลัย ฯลฯ
 • บริการ รับและวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ตามโรงพยาบาล, คลินิก และ สถานพยาบาล ต่างๆ

ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022 บริการโดย นักเทคนิคการแพทย์

ติดต่อสอบถาม

บริการของเรา

ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี

รู้ทันโรคร้าย ป้องกันได้ ง่ายต่อการรับการรักษา โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชียวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา และ อธิบายผลตรวจวิเคราะห์แบบส่วนตัว

สอบถามรายละเอียด
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

ตรวจสุขภาพ

แบบกลุ่มหรือองค์กร

บริการตรวจแบบกลุ่ม หรือองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพของพนักงาน บุคลากร แบบครบวงจร ให้บริการนอกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องเดินทาง

สอบถามรายละเอียด

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม

ตามใบสั่งแพทย์

บริการเจาะเลือด ตามใบสั่งแพทย์ ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิว สะดวก และรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียด

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามใบสั่งแพทย์

เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

ทางพยาธิวิทยา

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางพยาธิวิทยา

ทางเซลล์วิทยา

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางเซลล์วิทยา

ทางจุลชีววิทยา

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางจุลชีววิทยา
 • ตรวจสุขภาพ

  ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี

  รู้ทันโรคร้าย ป้องกันได้ ง่ายต่อการรับการรักษา

  ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพ

  ตามใบสั่งแพทย์

  ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิว สะดวก และรวดเร็ว

  ตามใบสั่งแพทย์
 • ตรวจสุขภาพ

  แบบกลุ่มหรือองค์กร

  ตรวจแบบกลุ่ม หรือองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพของพนักงาน บุคลากร แบบครบวงจร

  แบบกลุ่มหรือองค์กร
 • ตรวจวิเคราะห์

  เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

  เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ
 • ตรวจวิเคราะห์

  ทางจุลชีววิทยา

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

  ทางจุลชีววิทยา
 • ตรวจวิเคราะห์

  ทางเซลล์วิทยา

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

  ทางเซลล์วิทยา
 • ตรวจวิเคราะห์

  ทางพยาธิวิทยา

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

  ทางพยาธิวิทยา

  รีวิวลูกค้าที่มาใช้บริการ

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10

  ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายได้ที่

  สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

  บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

  628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  โทรศัพท์ : 02-4171923-7 , 089-6681661
  Email : tlclab38@hotmail.com
  เวลาทำการ
  วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

  บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

  บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำก่อน และหลัง การตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิคการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022

  Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

  สถานที่ตั้ง

  628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

  โทร      :   02-4171923-7 ต่อ 0 หรือ 11

  อีเมล   :   tlclab38@hotmail.com

  Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

  You cannot copy content of this page