ศูนย์แลบธนบุรี ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด

ศูนย์แลบธนบุรี (คลินิกเทคนิคการแพทย์) บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่างๆ

ศูนย์แลบธนบุรี (คลินิกเทคนิคการแพทย์) ให้บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ

🟢 ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด แบบ Walkin หรือ ตามใบสั่งแพทย์

🟢 ตรวจสุขภาพ แบบองค์กร เช่น บริษัท, โรงงาน, มหาวิทยาลัย ฯลฯ

🟢 บริการ รับและวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ตามโรงพยาบาล, คลินิก และ สถานพยาบาล ต่างๆ

ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022 บริการโดย นักเทคนิคการแพทย์

ติดต่อสอบถาม

บริการของเรา

 • ตรวจสุขภาพ

  ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี

  รู้ทันโรคร้าย ป้องกันได้ ง่ายต่อการรับการรักษา

  ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพ

  ตามใบสั่งแพทย์

  ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิว สะดวก และรวดเร็ว

  ตามใบสั่งแพทย์
 • ตรวจสุขภาพ

  แบบกลุ่มหรือองค์กร

  ตรวจแบบกลุ่ม หรือองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพของพนักงาน บุคลากร แบบครบวงจร

  แบบกลุ่มหรือองค์กร
 • ตรวจวิเคราะห์

  เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

  เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ
 • ตรวจวิเคราะห์

  ทางจุลชีววิทยา

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

  ทางจุลชีววิทยา
 • ตรวจวิเคราะห์

  ทางเซลล์วิทยา

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

  ทางเซลล์วิทยา
 • ตรวจวิเคราะห์

  ทางพยาธิวิทยา

  สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

  ทางพยาธิวิทยา
  • ตรวจสุขภาพ

   ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี

   รู้ทันโรคร้าย ป้องกันได้ ง่ายต่อการรับการรักษา

   ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพ

   ตามใบสั่งแพทย์

   ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิว สะดวก และรวดเร็ว

   ตามใบสั่งแพทย์
  • ตรวจสุขภาพ

   แบบกลุ่มหรือองค์กร

   ตรวจแบบกลุ่ม หรือองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพของพนักงาน บุคลากร แบบครบวงจร

   แบบกลุ่มหรือองค์กร
  • ตรวจวิเคราะห์

   เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

   เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ
  • ตรวจวิเคราะห์

   ทางจุลชีววิทยา

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

   ทางจุลชีววิทยา
  • ตรวจวิเคราะห์

   ทางเซลล์วิทยา

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

   ทางเซลล์วิทยา
  • ตรวจวิเคราะห์

   ทางพยาธิวิทยา

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

   ทางพยาธิวิทยา

   ตรวจสุขภาพ

   ตามช่วงวัย หรือ ตรวจประจำปี

   รู้ทันโรคร้าย ป้องกันทัน รักษาง่าย

   ตรวจสุขภาพ

   ตามใบสั่งแพทย์

   ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิว สะดวก และรวดเร็ว

   ตรวจสุขภาพ

   แบบกลุ่ม หรือ องค์กร

   สำหรับ กลุ่ม หรือ องค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพให้พนักงาน หรือ บุคลากร แบบครบวงจร

   ตรวจวิเคราะห์

   เลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ (Medical LAB)

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

   ตรวจวิเคราะห์

   ทาง จุลชีววิทยา (Microbiology LAB)

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

   ตรวจวิเคราะห์

   ทาง เซลล์วิทยา (Cytology LAB)

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

   ตรวจวิเคราะห์

   ทาง พยาธิวิทยา (Pathology LAB)

   สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

   รีวิวลูกค้าที่มาใช้บริการ

   01
   02
   03
   04
   05
   06
   07
   08
   09
   10

   ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายได้ที่

   สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

   บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

   628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
   โทรศัพท์ : 02-4171923-7 , 089-6681661
   Email : tlclab38@hotmail.com
   เวลาทำการ
   วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
   วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
   วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

   บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

   บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำก่อน และหลัง การตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิคการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022

   Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

   สถานที่ตั้ง

   628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

   โทร      :   02-4171923-7 ต่อ 0 หรือ 11

   อีเมล   :   tlclab38@hotmail.com

   Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

   You cannot copy content of this page