โปรโมชั่น

ยอดนิยม

ตรวจไขมันในเลือด
ตรวจ ไขมันในเลือด ( Lipid Profile )
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ทั่วไป
ตรวจสุขภาพ ทั่วไป

โปรโมชั่น

ยอดนิยม

ตรวจไขมันในเลือด
ตรวจ ไขมันในเลือด ( Lipid Profile )
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจ การทำงานของ ตับ

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำก่อน และหลัง การตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งหวังจะให้บริการตรวจผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิคการแพทย์ ด้วยมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

สถานที่ตั้ง

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร      :   02-4171923-7 ต่อ 0 หรือ 11

อีเมล   :   tlclab38@hotmail.com

Copyright © 2022 Thonburi Lab Center

You cannot copy content of this page