ร่างกายของเราได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน และ อายุที่มากขึ้น อวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาจเกิดความเสื่อม และอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ตามมา ถ้าหากเราพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็สามารถรักษาหรือดูแลตัวเองได้ทัน ใครบ้าง? ที่ควร ตรวจสุขภาพ ประจำปี การตรวจสุขภาพ สามารถตรวจได้ทุกวัย วัยเด็ก อาจจะตรวจในเรื่องการเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการต่างๆของเด็ก เป็นต้น วัยรุ่น อาจจะตรวจในเรื่องเฉพาะทาง อย่างเช่น นรีเวช สุขภาพหัวใจ เป็นต้น วัยทำงานหรือวัยกลางคน อาจจะตรวจในเรื่องการเตรียมความพร้อมมีบุตร ตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นต้น วัยสูงอายุ อาจจะต้องเน้นตรวจความเสื่อมของร่างกายต่างๆ เช่นตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไตและ สารบ่งชี้มะเร็งต่างๆ ตรวจสุขภาพ ประจำปี แต่ละครั้ง ควรตรวจอะไรบ้าง? ในการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี ในแต่ละครั้ง ควรตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจวัดความดัน ตรวจ x-ray และ ตรวจเลือด ถ้าในการ ตรวจเลือด ก็จะมีการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจระดับไขมันในเลือด ,ตรวจการทำงานของตับและไต เป็นต้น […]