โรค เบาหวาน (Diabetes Mellitus ; DM) โรค เบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเกิดขึ้น เนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือ ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง ซึ่งอินซูลินสร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวพาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิต ถ้าขาดอินซูลินหรืออินซูลินออกฤทธิ์ไม่ดีร่างกายจะไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ จึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและมีอาการต่างๆของโรค เบาหวาน ชนิดของโรค เบาหวาน มี 4 ชนิด แต่ที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 ต้องพึ่งอินซูลิน มักพบในคนอายุน้อย (<30ปี) เด็กและวัยรุ่น ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินทุกวัน เกิดจากเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อนถูกทำลาย ทำให้สร้างอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลย มักพบในคนอายุน้อย (<30ปี) เด็กและวัยรุ่น ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินทุกวัน เกิดจากเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อนถูกทำลาย ทำให้สร้างอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลย ชนิดที่ 2 ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน  เพราะตับอ่อนยังผลิตอินซูลินได้ในจำนวนที่อาจปกติ, น้อยลงหรือมากขึ้น แต่อินซูลินที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร พบได้ในผู้ใหญ่และคนอ้วนหรือผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป […]