โปรแกรมตรวจ ความเสี่ยง มะเร็ง (P.3XS) โปรแกรมตรวจ ความเสี่ยง มะเร็ง ทั่วไป เหมาะกับใคร? เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีกรรมพันธุ์/คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็ง หรือคนที่ต้องการตรวจเช็คความเสี่ยงมะเร็งจากเลือดและจากอุจจาระ  สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ทุกช่วงอายุ ประกอบด้วย 5 รายการตรวจ ดังนี้ ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Inflammation Screening) ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหารและ ตับอ่อน CA 19-9 ตรวจคัดกรองหาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุมะเร็งกระเพาะอาหาร (Helicobacter pylori CIM) ราคา 3,710 บาท การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง *หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​