💗 โปรโมชั่น เดือนเกิด ปี 2565 💗 สำหรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการในช่วง เดือนเกิด ของท่าน ทางแลบมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ จะได้รับส่วนลด 15%  – สำหรับลูกค้าที่ “มีบัตรสมาชิก VIP CARD”  ให้สิทธิ์เมื่อตรวจครบ 500 บาทขึ้นไป  – สำหรับลูกค้าที่ “ไม่มีบัตรสมาชิก VIP CARD”  ให้สิทธิ์เมื่อตรวจครบ 1,000 บาทขึ้นไป หมายเหตุ : เฉพาะรายการตรวจ Routein ที่ได้ส่วนลดนี้ ถ้า Special Test ไม่มีส่วนลด ราคา/ท่าน/ครั้ง ส่วนลดเดือนเกิดนี้ไม่สามารถใช้ลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ กรุณาตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขโปรโมชั่นก่อนร่วมกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปรงราคา/เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า