โปรแกรมตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (P.11) โปรแกรมตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เหมาะกับใคร?           เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือคนที่ มีคู่นอนหลายคน มีกิจกรรมทางเพศบ่อย  ไม่ใส่ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ เคยมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอดีต ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด  ผู้ที่มีผื่นที่อวัยวะเพศชาย มือ หรือเท้า ปัสสาวะแสบขัด มีหนองใสไหลออกจากปลายท่อปัสสาวะ บางรายอาจไม่มีอาการ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย  ประกอบด้วย 4 รายการตรวจ ดังนี้ ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA) ตรวจหาเชื้อเอชไอวี Anti  HIV (ECLIA) ราคา 790 บาท การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน  […]