โปรแกรมตรวจ เตรียมความพร้อม ก่อนแต่งงาน และ ก่อนตั้งครรภ์ (P.6) โปรแกรมตรวจ เตรียมความพร้อม ก่อนแต่งงาน และ ก่อนตั้งครรภ์ เหมาะกับใคร?         เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม ก่อนแต่งงาน หรือ ก่อนมีบุตร สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ประกอบด้วยรายการตรวจ ดังนี้ ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้ สำหรับ ผู้หญิง ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC || ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A) ตรวจหมู่เลือด Blood Group ABO Blood Group Rh ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hb typing ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส   VDRL ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA) ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total) ตรวจหาเชื้อเอชไอวี […]