ตับ มีความสำคัญ กับ ร่างกาย ของเรา อย่างไร ? ตับ มีความสำคัญกับร่างกายเรามาก เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอยู่บริเวณชายโครงขวาใต้กระบังลม หนักประมาณ 2.5% ของน้ำหนักตัว ยาวประมาณ 7 นิ้ว เป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงมากประมาณ 1500 cc. ต่อนาที หรือ 1 ใน 4 ของเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที และยังทำหน้าที่ต่างๆ เช่นการควบคุมปริมาณไกลโคเจนสะสม, การสลายเซลล์เม็ดเลือดแดง, การสังเคราะห์พลาสมาโปรตีน, การผลิตฮอร์โมน และ การกำจัดพิษ และอีกทั้งยังเป็นต่อมช่วยย่อยอาหารโดยผลิตน้ำดีซึ่งเป็นสารประกอบอัลคาไลน์ช่วยย่อยอาหารผลิตโดยขบวนการผสมกับไขมัน หน้าที่ของ ตับ มีอะไรบ้าง? ตับ จะสร้างน้ำดีวันละประมาณ 500 – 1000 CC. ตับ จะทำหน้าย่อยอาหารไขมัน ตับ จะทำการสร้างโปรตีนอีกหลายชนิดที่สำคัญ คือ Globulin Albumin และโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด ตับ จะทำการกำจัดสารพิษต่างๆ ได้แก่ […]