โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( Sexual-Transmitted diseases : STDs ) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัสหรือการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ แบ่งตามลักษณะอาการ ดังนี้ – แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ – ฝี ได้แก่ กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองหรือฝีมะม่วง – หนอง ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม อื่น ๆ ได้แก่ หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื้อราช่องคลอด โลน หิด ซิฟิลิส (Syphilis) โรคซิฟิลิส (Syphilis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema Polidum เกิดได้ที่บริเวณช่องคลอด ทวารหนัก และปาก หากไม่รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจ สมอง ระบบต่างๆ ของร่างกาย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซิฟิลิสติดต่อได้ทางใดบ้าง […]