ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ? กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้แก่ 1. ผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือ โรคเบาหวาน2. ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน หรือ ไขมันในเลือดสูง3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง4. ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นเวลานาน5. ผู้ที่มีความเครียดสะสม การตรวจเช็คว่า เสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไม่? 1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบอาการ หรือ เช็คประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ ของตนเอง ที่น่าเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจ2. หากพบว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้น นั้นเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจ ให้ทำการตรวจเลือด, X-ray ทรวงอก, ตรวจหัวใจด้วย เครื่อง CT Scan, EKG (Echocardiography) ควรดูแลตัวเอง อย่างไรให้ไกล โรคหัวใจ 1. ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 2. ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่4. หลีกเลี่ยง อาหาร รสจัด เช่น […]