โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ไต (P.9) โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ไต เหมาะกับใคร?          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของไต หรือประวัติครอบครัวเป็นโรคไตวาย มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ประกอบด้วย 10 รายการตรวจ ดังนี้ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC || ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A) ตรวจโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ Urine Microalbumin ตรวจการทำงานของไต BUN (Blood Urea Nitrogen) Creatinine ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid ตรวจสารน้ำในร่างกาย Electrolyte ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium  ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorus ราคา 1,390 บาท การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ […]