โปรแกรมตรวจโรค เบาหวาน (P.7) โปรแกรมตรวจโรค เบาหวาน เหมาะกับใคร?           เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน หรือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน  สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย  ประกอบด้วย 7 รายการตรวจ ดังนี้ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A) ตรวจโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ Urine Microalbumin ตรวจการทำงานของไต BUN (Blood Urea Nitrogen) Creatinine ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR ราคา 970 บาท การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน  *หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​