โปรแกรม ตรวจสุขภาพ วัยทอง (P.5) โปรแกรม ตรวจสุขภาพ วัยทอง เหมาะกับใคร? เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ  40-59 ปี  ที่เข้าเกณฑ์วัยทอง หรือมีอาการร้อนวูบวาบตามตัว อารมณ์แปรปรวน สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้ สำหรับ ผู้หญิง ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC || ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose ตรวจการทำงานของไต BUN (Blood Urea Nitrogen) Creatinine ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct) ตรวจการทำงานของตับ Liver Function […]