โปรแกรมตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C (P.4) โปรแกรมตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C ทั่วไป เหมาะกับใคร? เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด A,B,C ไวรัสตับอักเสบเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ สามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูก(ตั้งครรภ์) เลือด เพศสัมพันธ์ สารคัดหลั่ง และการใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น เข็มฉีดยา มีดโกนหนวด หรือแปรงสีฟัน สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย    ประกอบด้วย 6 รายการตรวจ ดังนี้ ไวรัสตับอักเสบชนิด A ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (IgM) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (total) ไวรัสตับอักเสบชนิด B ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag (ECLIA) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี […]