เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA VIRUS) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรง โดยผู้หญิงจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า แปรงอีวาลีน เก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วส่งตัวอย่างที่ได้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์ ด้วยชุดตรวจหา ดีเอ็นเอเชื้อไวรัส HPV (HC2 High-Risk HPV DNA Test, US-FDA Approved) คุณผู้หญิงสามารถรอรับผลตรวจที่บ้าน หรือตามที่อยู่ที่ระบุ ภายใน 10-15 วัน แปรงอีวาลีน (Evelyn Brush) คืออะไร อุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วส่งตัวอย่างที่ได้ไปที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีตัวก่อการมะเร็งปากมดลูก แปรงอีวาลีน เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Rover Medical Devices BV,Netherlands มีมาตรฐานทางการแพทย์และประสิทธิภาพเหมือนอุปกรณ์ที่แพทย์ใช้ ผ่านการรับรองของสภาสุขภาพประเทศเนเธอร์แลนด์ และใช้ในโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ ใครบ้างที่ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย iCheck Test ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมาก่อนและยังไม่พร้อมที่จะไปโรงพยาบาลหรือผู้ที่ไม่สามารถไปตรวจได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้บริการที่ไหนได้บ้าง สามารถซื้อชุดตรวจได้ที่ คลีนิกสูตินรีแพทย์ใกล้บ้าน, คลินิก เทคนิคการแพทย์ และ สหคลินิก, (เครือข่ายบริการ […]