ขั้นตอนเข้ารับบริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ สำหรับลูกค้าที่ Walk In เข้า ศู​นย์แลบธนบุรี รับคำแนะนำ ลูกค้าสามารถจองหรือไม่จองล่วงหน้า ก็สามารถเข้ารับบริการได้ปกติ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและแนะนำแพ๊คเกจหรือรายการตรวจที่เหมาะสมกับลูกค้า เจาะเลือด เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพที่มากประสบการณ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นกันเอง ตรวจผลวิเคราะห์ กระบวนการตรวจวิเคราะห์ผล เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190 รายงานผล ลูกค้าสามารถรับผลการตรวจได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมคำอธิบายผลตรวจให้ลูกค้าทราบ