บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

"มั่นใจในคุณภาพ และ บริการ"

ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003

คณะกรรมการผู้บริหาร

นางสาวสายใจ  บุญพัฒนา
นางสาวสายใจ บุญพัฒนาคณะกรรมการผู้บริหาร