ขั้นตอนการขอบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม เช่น บริษัท, โรงงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

1. แจ้งความประสงค์

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับเราได้หลากหลายช่อง

Facebook
Line
Email

หรือโทรหาเราที่ 02-4171923 ต่อ 0

โทรเลย

2. เสนอราคา

ลูกค้าสามารถเสนอจำนวนบุคลากร, รายการตรวจ, พร้อมเงื่อนไขอื่นๆ

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี บริการ ตรวจสุขภาพ แบบกลุ่ม

3. ออกหน่วยพื้นที่บริการ

เราใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนที่ทันสมัยด้วยระบบลงทะเบียนแบบสแกน Barcode ทำให้ลงทะเบียนได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการบริหารเวลาในการรับบริการ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถกำหนดสถานที่ วัน เวลา ได้เอง หรือ สามารถยืดหยุ่นวันเวลาได้

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี บริการ ตรวจสุขภาพ แบบกลุ่ม

4. วิเคราะห์ผล

เรามีนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลรวดเร็ว และ ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี บริการ ตรวจสุขภาพ แบบกลุ่ม

5. รายงานผล

เรามีระบบรายงานผลตรวจที่เป็นรูปเล่มสวยงาม พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี บริการ ตรวจสุขภาพ แบบกลุ่ม