ขั้นตอนการขอบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม เช่น บริษัท, โรงงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ขั้นตอนการขอบริการ ตรวจสุขภาพนอกพื้นที่