บริษัท ศูนยแลบธนบุรี จำกัด

"มั่นใจคุณภาพและบริการ"

มาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4171923-7
Email : tlclab38@hotmail.com
เวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์      เวลา 07.00 น. - 18.00 น.วันอาทิตย์                เวลา 08.00 น. - 16.00 น.วันหยุดนักขัตฤกษ์    เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

สาขาอุดรธานี

บริษัท ที แอล ซี อุดรแลบเซ็นเตอร์ จำกัด

1/3-4 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-327353
โทรสาร   : 042-327358
Email : tlc_ud01@hotmail.com
เวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์      เวลา 07.00 น. - 20.00 น.วันอาทิตย์                เวลา 07.00 น. - 16.00 น.วันหยุดนักขัตฤกษ์    เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

สาขาขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น ทีแอลซี แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด

936/8 (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นปากซอย 5 ) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
โทรศัพท์ : 043-220-518
Email : tlc_kk2010@hotmail.com
เวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์     เวลา 07.00 น. - 20.00 น.วันอาทิตย์                เวลา 07.00 น. - 16.00 น.วันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

สาขานครราชสีมา

บริษัท ราชสีมา ทีแอลซี เฮลธ์ แล็บ จำกัด

528 ซอย แสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-000987, 081-7605470
Email : nicha_2205@hotmail.com
เวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์     เวลา 07.00 น. - 20.00 น.วันอาทิตย์                เวลา 07.00 น. - 16.00 น.วันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 07.00 น. - 16.00 น.