บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

"มั่นใจในคุณภาพ และ บริการ"

ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 : 2012 & 15190 : 2003

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)


บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-4171923-7

Email : tlclab38@hotmail.com

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 น. - 17.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น..

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สาขาอุดรธานี

บริษัท ที แอล ซี อุดรแลบเซ็นเตอร์ จำกัด

1/3-4 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-327353

โทรสาร   : 042-327358

Email : tlc_ud01@hotmail.com

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 น. - 20.00 น

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

สาขาขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่น ทีแอลซี แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด

936/8 (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นปากซอย 5 ) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-220-518

Email : tlc_kk2010@hotmail.com

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์     เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

วันอาทิตย์                เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

สาขานครราชสีมา

บริษัท ราชสีมา ทีแอลซี เฮลธ์ แล็บ จำกัด

528 ซอย แสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-000987, 081-7605470

Email : nicha_2205@hotmail.com

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์     เวลา 07.00 น. - 20.00 น.

วันอาทิตย์                เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 07.00 น. - 16.00 น.