รอบรู้ เรื่อง COVID-19

รอบรู้ เรื่อง COVID-19

COVID-19 คืออะไร

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19)

อาการ COVID-19 เบื้องต้น

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่าอาการโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองมี อาการดังนี้

- มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตัว

- เจ็บคอ ไอแห้ง น้ำมูกไหล

- หายใจเหนื่อยหอบ

- มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตัว

- เจ็บคอ ไอแห้ง น้ำมูกไหล

- หายใจเหนื่อยหอบ

- สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

- มีผื่นบนผิวหนัง, ตาแดง

- นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

- ท้องเสีย

บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ โดยทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเอกซ์เรย์ปอด แล้วพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากมีอาการหนักมากๆ (พบว่าติดเชื้อในระยะหลังๆ แล้ว) อาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆ ล้มเหลวได้

รอบรู้ เรื่อง COVID-19
รอบรู้ เรื่อง COVID-19

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

- ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

- สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

- ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

- เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

- หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

การดูแลตนเองเบื้องต้น

หลังจากสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือสายด่วนโควิด-19 เพื่อหาสถานที่และเวลาเพื่อรับการตรวจ

- ให้ความร่วมมือตามขั้นตอนการติดตามผู้สัมผัสเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

- หากยังไม่ทราบผลตรวจ ให้อยู่บ้านและอยู่ห่างจากผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน

- ขณะที่กักตัว อย่าออกไปที่ทำงาน โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ขอให้ผู้อื่นนำของอุปโภคบริโภคมาให้

- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร แม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม

- สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น รวมถึงในกรณีที่คุณต้องเข้ารับการรักษา

- กักตัวเองในห้องแยกจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ หากทำไม่ได้ ให้สวมหน้ากากอนามัย

- จัดให้ห้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก หากใช้ห้องร่วมกับผู้อื่น ให้จัดเตียงห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

- ล้างมือบ่อยๆ

- สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน

- โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทันทีหากพบสัญญาณอันตรายต่อไปนี้ ได้แก่ หายใจลำบาก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว แน่นหน้าอกหรือมีภาวะสับสน

รอบรู้ เรื่อง COVID-19
รอบรู้ เรื่อง COVID-19

หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้ามาตรวจ

กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ นัดคิวตรวจ COVID-19

โทร 089-6681661 หรือ โทร 02-4171923-7 ต่อ 11 

หรือ ติดต่อทาง LINE 
TLC Line Official