ตรวจ COVID-19 แบบไหนดี?

รอบรู้ เรื่อง COVID-19

การตรวจหา COVID-19 มีกี่แบบ?

การตรวจหา COVID-19 มีทั้งหมด 2 แบบ

1. ตรวจด้วยวิธี RT-PCR (Swab หรือ แยงจมูก) วิธีนี้จะทราบผลได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง วิธีตรวจ RT-PCR นี้ให้ผลค่อนข้างแม่นยำสูง สามารถตรวจเจอได้รับเชื้อมาแล้ว 3 วัน

2. ตรวจด้วยวิธี Rapid test  (เจาะเลือด) วิธีนี้จะทราบผลได้ภายใน 10 - 30 นาทีเท่านั้น วิธีตรวจ Rapid test นี้ผลตรวจที่ออกมามีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เพราะต้องตรวจหลังรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR

เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดี คือ มีแม่นยำค่อนข้างสูง สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆได้ ดัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นหรือเชื้อไวรัสที่ตาย ก็สามารถตรวจจับได้หมดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ  ทราบผลภายใน 24-48 ขั่วโมง

วิธีการเก็บตัวอย่าง

แพทย์จะทำการป้ายเอาเยื่อบุในคอ หรือ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรือ นำเสมหะที่อยู่ในปอด ออกมาหาเชื้อไวรัส ซึ่งการตรวจวิธีนี้ต้องระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำในห้องแล็บที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

รอบรู้ เรื่อง COVID-19
รอบรู้ เรื่อง COVID-19

การตรวจด้วยวิธี Rapid test

เป็นการตรวจแบบเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid test ที่สามารถทราบผลได้ใน 10 - 30 นาที  การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังรับเชื้อมาแล้ว 5 - 14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค

ดังนั้นการใช้ Rapid Test ตรวจหาภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือ ช่วงแรกที่มีอาการผลตรวจอาจจะขึ้นลบ ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เกิดขึ้น

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้ามาตรวจ

กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ นัดคิวตรวจ COVID-19

โทร 089-6681661 หรือ โทร 02-4171923-7 ต่อ 11 

หรือ ติดต่อทาง LINE 
TLC Line Official