ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

กดเพื่อฟังบทความ

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

1. ผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือ โรคเบาหวาน
2. ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน หรือ ไขมันในเลือดสูง
3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
4. ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นเวลานาน
5. ผู้ที่มีความเครียดสะสม

การตรวจเช็คว่า เสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไม่?

1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบอาการ หรือ เช็คประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ ของตนเอง ที่น่าเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจ
2.หากพบว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้น นั้นเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจ ให้ทำการตรวจเลือด, X-ray ทรวงอก, ตรวจหัวใจด้วย เครื่อง CT Scan, EKG (Echocardiography)

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

ควรดูแลตัวเอง อย่างไรให้ไกล โรคหัวใจ

1. ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
2. ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
4. หลีกเลี่ยง อาหาร รสจัด เช่น หวาน, เค็ม, และ อาหารที่มันเกินไป
5. พักผ่อนให้เพียงพอ
6. ตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

rapid test ตืออะไร?

สัญญาณเตือน โรคหัวใจ และ หลอดเลือด อันตรายใกล้ตัว!

หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการตรวจหา ความเสี่ยง โรคหัวใจ

กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

โทร 089-6681661 หรือ โทร 02-4171923-7 ต่อ 11 

หรือ ติดต่ออีก 2 ช่องทางได้ที่