ตับ สำคัญ อย่างไร?

กดเพื่อฟังบทความ

ตับ มีความสำคัญกับร่างกายเรามาก เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอยู่บริเวณชายโครงขวาใต้กระบังลม หนักประมาณ 2.5% ของน้ำหนักตัว ยาวประมาณ 7 นิ้ว เป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงมากประมาณ 1500 cc. ต่อนาที หรือ 1 ใน 4 ของเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที และยังทำหน้าที่ต่างๆ เช่นการควบคุมปริมาณไกลโคเจนสะสม, การสลายเซลล์เม็ดเลือดแดง, การสังเคราะห์พลาสมาโปรตีน, การผลิตฮอร์โมน และ การกำจัดพิษ และอีกทั้งยังเป็นต่อมช่วยย่อยอาหารโดยผลิตน้ำดีซึ่งเป็นสารประกอบอัลคาไลน์ช่วยย่อยอาหารผลิตโดยขบวนการผสมกับไขมัน

ตับ สำคัญ อย่างไร?

หน้าที่ของ ตับ มีอะไรบ้าง?

1. ตับ จะสร้างน้ำดีวันละประมาณ 500 – 1000 CC.

2. ตับ จะทำหน้าย่อยอาหารไขมัน

3. ตับ จะทำการสร้างโปรตีนอีกหลายชนิดที่สำคัญ คือ Globulin Albumin และโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

4. ตับ จะทำการกำจัดสารพิษต่างๆ ได้แก่ ยาบางชนิดและแบคทีเรียบางชนิด

5. ตับ จะทำการสร้างเม็ดเลือดแดงตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 2 เดือน

6. ตับ จะทำหน้าที่ในการรีไซเคิลสารจากเม็ดเลือดแดงที่ถูกทำลายที่ม้าม

7. ตับ เป็นแหล่งเก็บวิตามินต่างๆ เช่น วิตามิน B12, วิตามิน A, D, E และ K

8. ตับ เป็นแหล่งเก็บพลังงานให้ร่างกายในรูปของแป้ง (Glycogen) และสามารถนำ Glycogen มาสลายเป็นพลังงานให้แก่ร่างกายได้

ตับ สำคัญ อย่างไร?

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

จะเห็นได้ว่าตับนั้นสำคัญกับร่างกายมากๆ

หากต้องการ ตรวจการทำงานของตับ ว่ามีการทำงาน ปกติ หรือ ไม่ปกติ

กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

โทร 089-6681661 หรือ โทร 02-4171923-7 ต่อ 11 

หรือ ติดต่อทาง LINE : @tlclab
TLC Line Official