ขั้นตอนการขอบริการรับสิ่งส่งตรวจ

สำหรับลูกค้า โรงพยาบาล, คลินิค, ศูนย์แลบฯ ต่างๆ ที่ต้องการส่งตรวจกับ ศูนย์แลบธนบุรี

ขั้นตอนการขอบริการ ตรวจสุขภาพนอกพื้นที่