บุคคลที่ไม่ควรรับ วัคซีน โควิด-19

กดเพื่อฟังบทความ

บุคคลใดที่มีอาการหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมีอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีก่อนฉีด วัคซีน โควิด-19 หากไม่แจ้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

2. บุคคลที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน หรือแพ้ยา หรือ ส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง

3. บุคคลที่เคยได้รับการถ่ายเลือด พลาสมา ผลิตภัณฑ์จากเลือด ส่วนประกอบของเลือดอิมมูโนโกลบูลิน ยาต้านไวรัส หรือ แอนติบอดี สำหรับการรักษา โควิด-19 ภายใน 90 วันที่ผ่านมา

4. บุคคลที่เคยตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

5. บุคคลที่มีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หอบ เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น

6. บุคคลที่มีอาการเกี่ยวกับสมอง หรือ ระบบประสาทอื่นๆ

7. บุคคลที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ หรือ ให้นมบุตร หรือ วางแผนจะตั้งครรภ์

8. บุคคลที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

9. บุคคลที่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือ ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

10. บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน หรือ นอนรักษาตัว และออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน

11. บุคคลที่กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ เป็นต้น

บุคคลที่ไม่ควรรับ วัคซีน โควิด-19
บุคคลที่ไม่ควรรับ วัคซีน โควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลซีจีเอช (CGH)

หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการ ตรวจสุขภาพก่อนรับวัคซีน หรือ ตรวจ COVID-19

กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

โทร 089-6681661 หรือ โทร 02-4171923-7 ต่อ 11 

หรือ ติดต่ออีก 2 ช่องทางได้ที่