บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับลูกค้าของเราทุกท่าน
โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2565

📣 โปรโมชั่นแรงๆ ของเดือนพฤษภาคม

ด้วย ชุดตรวจสุขภาพวันแรงงาน

✔️ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC

✔️ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose

✔️ ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol

✔️ ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride

✔️ ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C

✔️ ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)

✔️ ตรวจการทำงานของไต BUN (Blood Urea Nitrogen)

✔️ ตรวจการทำงานของไต Creatinine

✔️ อัตราการกรองของไต Glomerular Filtration Rate (eGFR)

✔️ ตรวจเอนไซม์ในตับ SGOT (AST)

✔️ ตรวจเอนไซม์ในตับ SGPT (ALT)

🔥ราคาเพียง 999 บาทเท่านั้น!

1 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ⏰

สอบถามเพิ่มเติม

☎️02-4171923-7 ต่อ 11

หรือติดต่อ อีก 2 ช่องทาง  ได้ที่ FB Page และ LINE  Official

โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Package ใหม่❗️ แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปหลังติดเชื้อโควิด Long Covid

✔️ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC

✔️ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose

✔ ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

✔ ตรวจการทำงานของไต BUN

✔️ ตรวจการทำงานของไต Creatinine

✔️ อัตราการกรองของไต Glomerular Filtration Rate (eGFR)

✔️ ตรวจเอนไซม์ในตับ SGOT (AST)

✔️ ตรวจเอนไซม์ในตับ SGPT (ALT)

✔ ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase

✔ ตรวจสารบ่งชี้การอักเสบของร่างกาย CRP

✔ ตรวจสารบ่งชี้การอุดคันของหลอดเลือดดำ D-dimer

✔ ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D

ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 3,770 บาทเท่านั้น 🔥

สอบถามเพิ่มเติม

☎️02-4171923-7 ต่อ 11

หรือติดต่อ อีก 2 ช่องทาง  ได้ที่ FB Page และ LINE  Official

ตรวจหาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน

ตรวจหาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน

Anti-Spike , RBD

🎉กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นตรวจหาภมูิต้านทาน
🔬 สามารถวัดระดับปริมาณภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และสำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อมาแล้ว​ ก็สามารถตรวจหาได้
ใช้วิธี ECLIA (Electrochemiluminescence Immuno assay) ที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง
**รู้ผลภายใน 3-4 ชั่วโมง**
แนะนำตรวจ​ 2-3 สัปดาห์​ หลังได้รับวัคซีนโควิด19 ครบโดส
ใช้วิธีเจาะเลือด สะดวก ง่าย ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ​หลังได้รับวัคซีน หรือเคยติดเชื้อโควิด19
🔥ราคาเพียง 950 บาท🔥 
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

☎️02-4171923-7 ต่อ 11

หรือติดต่อ อีก 2 ช่องทาง  ได้ที่ FB Page และ LINE  Official

ตรวจสุขภาพ ก่อน รับวัคซีน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ก่อนรับ วัคซีน โควิด-19 (COVID-19)

‼ ข่าวดี ข่าวด่วน ‼
ศูนย์แลบธนบุรี ขยายโปรโมชั่น
👉ตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อน ฉีดวัคซีน👈
มาเตรียมความพร้อม เช็คสุขภาพให้ชัวร์ ✅
ก่อนฉีดวัคซีน 💉
⚡️เหลือเพียง 1,200 บาท!!

หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

☎️02-4171923-7 ต่อ 11

หรือติดต่อ อีก 2 ช่องทาง  ได้ที่ FB Page และ LINE  Official

ตรวจไขมันพอกตับ

วันนี้เรามีโปรแกรมใหม่พิเศษ “ ตรวจไขมันพอกตับ “

👉นวัตกรรมใหม่ ของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและใช้ระบบ AI มาใช้วิเคราะห์และแปลผล

✔ที่รวดเร็ว

✔แม่นยำ

สอบถามเพิ่มเติม

☎️02-4171923-7 ต่อ 11

หรือติดต่อ อีก 2 ช่องทาง  ได้ที่ FB Page และ LINE  Official