8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด-19

กดเพื่อฟังบทความ

หลังจากที่ท่านได้รับ วัคซีน โควิด-19 เรียบร้อย สิ่งที่ควรปฏิบัติ มี 8 ข้อดังนี้

1. ควรพักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน เป็นเวลา 30 นาที
*หากมีอาการ เช่น เวียนศีรษะ, คลื่นไส้อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อพบแพทย์ทันที

2. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว ให้รับประทานยาพาราเซตามอนขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด สามารถทานซ้ำได้ แต่ควรเว้นระยะห่าง 4 - 6 ชั่วโมง

*หลีกเลี่ยงการรับประทานยาจำพวก: Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด​

3.  เมื่อกลับบ้าน ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน  

*หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ให้รีบพบแพทย์ทันที

4. หลีกเลี่ยงการเกร็ง หรือยกของหนัก กับแขนที่ฉีดวัคซีน ประมาณ 2 วัน

5. ไม่ควรออกกำลังกายหนัก หลังรับวัคซีน ประมาณ 2 วัน

6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

7. ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500 - 1000 มิลลิเมตร

8. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

บุคคลที่ไม่ควรรับ วัคซีน โควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลนนทเวช และ โรงพยาบาลนครธน

หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการตรวจ COVID-19

กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

โทร 089-6681661 หรือ โทร 02-4171923-7 ต่อ 11 

หรือ ติดต่ออีก 2 ช่องทางได้ที่