ขั้นตอนเข้ารับบริการ

สำหรับลูกค้าที่ Walk In เข้า ศู​นย์แลบธนบุรี

แนะนำ

1. แนะนำ

ลูกค้าสามารถจองหรือไม่จองล่วงหน้า ก็สามารถเข้ารับบริการได้ปกติ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและแนะนำแพ๊คเกจหรือรายการตรวจที่เหมาะสมกับลูกค้า

แนะนำ

2. เจาะเลือด

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพที่มากประสบการณ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นกันเอง

แนะนำ

3. ตรวจวิเคราะห์ผล

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ผล เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190

แนะนำ

4. แจ้งผล

ลูกค้าสามารถรับผลการตรวจได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมคำอธิบายผลตรวจให้ลูกค้าทราบ