ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1

แนะนำ

ลูกค้าสามารถจองหรือไม่จองล่วงหน้า ก็สามารถเข้ารับบริการได้ปกติ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและแนะนำแพ็คเกจหรือรายการตรวจที่เหมาะสมกับลูกค้า
2

เจาะเลือด

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพที่มากประสบการณ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นกันเอง
3

ตรวจวิเคราะห์

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ผล เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ISO 15189 & 15190
4

แจ้งผล

ลูกค้าสามารถรับผลการตรวจได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมคำอธิบายผลตรวจให้ลูกค้าทราบ

© Copyright 2020  |  THONBURI LAB CENTER Co., Ltd.

Built with Mobirise website theme